Allemansrätten

Sveriges natur är öppen för alla tack vare allemansrätten. Det betyder att du utan bekymmer kan vistas i de flesta naturområden, även i privatägd skog och mark.

Ledorden “inte störa, inte förstöra” summerar allemansrätten väl.

VAD ÄR ALLEMANSRÄTTEN?
Vår svenska allemansrätt är fantastisk. Den gör det fritt fram att vandra, cykla, paddla kanot, plocka bär och tälta nästan var du vill. Naturligtvis är det viktigt att visa hänsyn mot markägare, djur, natur och andra människor. Det finns vissa begränsningar i allemansrätten, exempelvis när du befinner dig i känsliga miljöer och nära privata bostäder. Men på de allra flesta platser får du vistas helt obehindrat i naturen. Det är unikt för Sverige och ett fåtal andra länder. Allemansrätten är alltså mycket viktig för allas möjlighet att uppleva naturen.