Vilhelm Moberg

Vilhelm Moberg föddes den 20 augusti 1898 i Moshultamåla, Algutsboda socken. Sina nio första år tillbringade han på det soldattorp i Moshultamåla som fadern, den indelte soldaten nr 132 Karl Moberg, tillträtt 1888. År 1907 flyttade familjen till ett mindre hemman i Moshultamåla by. Detta var Ida Mobergs fädernesläktgård vilken köptes tillbaka för pengar från moderns släkt i Amerika. 1906 började den unge Vilhelm i Påvelsmåla skola långt inne i skogen. Lärarinnan Maja Johansson gjorde sitt bästa för att uppmuntra sin lika begåvade som bångstyrige elev.

I 11-årsåldern började Vilhelm jobba som inbärare på Modala glasbruk. 1916 hade en morbror i Kalifornien skickat pengar och en amerikabiljett för att Vilhelm skulle kunna emigrera. Moderns tårar och faderns löfte om att Vilhelm skulle få gå en kurs på Grimslövs folkhögskola gjorde att Vilhelm stannande hemma. Vilhelm kom snart att bli en flitig skribent i tidningarna och 1921 blev han Sveriges yngste chefredaktör. Snart kom också de litterära genombrotten och med det väldiga romanbygget om Utvandrarna blev smålänningen och soldatsonen Vilhelm Moberg världsberömd.

Några av Vilhelm Mobergs verk, med anknytning till bygden:

  • Utvandrarna, Invandrarna, Nybyggarna och Sista brevet till Sverige är de fyra romanerna om ett 20-tal personer som reste ur utvandrarbygden till Amerika på 1860-talet.
  • Raskens - en roman om den småländske indelte soldaten Rask och hans familjs öden.
  • Soldat med brutet gevär - Romanen om Valter sträng, som växte upp i Moshult och som ung arbetade som inbärare på Modala Glasbruk i byn.
  • Brudarnas Källa - en realistisk och poetisk roman om pesten som härjade i Småland på 1500-talet. Pestkyrkogården finns i Moshult.